GDPR och Integritetspolicy

Giltighetsdatum från: 08 mars 2024

Dessa användarvillkor reglerar din åtkomst till och användning av vår plattform. Vänligen läs dem noggrant. Även om du loggar in på en befintlig prenumeration, gäller dessa användarvillkor för dig som användare av tjänsterna.

Personuppgifter som samlas in

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller oss vid beställning av produkter eller när du kontaktar oss. Dessa uppgifter inkluderar, men är inte begränsade till, ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Användning av Personuppgifter

Dina personuppgifter används för att hantera din beställning, leverera produkter, kommunicera med dig om din beställning, samt för bokförings- och faktureringsändamål.

Lagring och Skydd av Personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål för vilka de samlats in, eller så länge det krävs enligt lag. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förändring, spridning eller förstörelse.

Dina Rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi lagrar om dig, begära rättelse eller radering av dina personuppgifter, motsätta dig eller begränsa behandling av dina personuppgifter och begära dataportabilitet. För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på support@expomaster.se

Kontaktinformation

För frågor om dessa Villkor eller vår behandling av dina
personuppgifter, vänligen kontakta oss på:
Scandexpo AB
Industrigatan 18
243 32 HÖÖR
E-post: support@expomaster.se